BLOG

"Hiçbir şey ayağınıza gelmez en azından iyi olan hiçbir şey… Her şeyi gidip kendiniz almanız gerekir.”"

2016-12-18 21:23:59 // ÖZET AKADEMİ

2017 SMMM Sınav Takvimi

2017 SMMM Sınav Takvimi

Sınav Adı

Sınav Tarihleri

İlk kez (Dosya) Sınava

Katılacaklar için SMMM Odalarına

Son Başvuru Tarihi

SMMM Odaları Tarafından TESMER Başkanlığına Dosya Gönderiminin

Son Tarihi

Tekrar Sınava Katılacaklar için TESMER Başkanlığına

Son Başvuru Tarihi

Açıklama

YMM Sınavı (1.Dönem)

25 Mart - 3 Nisan 2017

-

30 Ocak 2017

6 Mart 2017

Başvuru yeri: TESMER

Son başvuru tarihi itibari ile hizmet süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

YMM Sınavı (2.Dönem)

1 - 10 Temmuz 2017

-

8 Mayıs 2017

12 Haziran 2017

YMM Sınavı (3.Dönem)

11 - 20 Kasım 2017

-

18 Eylül 2017

23 Ekim 2017

SMMM Sınavı (1.Dönem)

25-26 Mart 2017

16 Ocak 2017

9 Şubat 2017

6 Mart 2017

09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

SMMM Sınavı (2.Dönem)

29-30 Temmuz 2017

15 Mayıs 2017

9 Haziran 2017

10 Temmuz 2017

09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

SMMM Sınavı (3.Dönem)

9-10 Aralık 2017

18 Eylül 2017

9 Ekim 2017

13 Kasım 2017

09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

ABC Staj Değ.(1.Dönem)

26 Mart 2017

16 Ocak 2017

9 Şubat 2017

6 Mart 2017

09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

ABC Staj Değ. (2.Dönem)

30 Temmuz 2017

15 Mayıs 2017

9 Haziran 2017

10 Temmuz 2017

09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

ABC Staj Değ. (3.Dönem)

10 Aralık 2017

18 Eylül 2017

9 Ekim 2017

13 Kasım 2017

09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.

Özel SMMM Sınavı (1.Dönem)

26 Mart 2017

-

-

6 Mart 2017

-

Özel SMMM Sınavı (2.Dönem)

30 Temmuz 2017

-

-

10 Temmuz 2017

-

Özel SMMM Sınavı (3.Dönem)

10 Aralık 2017

-

-

13 Kasım 2017

-

Staja Giriş Sınavı (1.Dönem)

25 Şubat 2017

2 Ocak 2017

-

2 Ocak 2017

-

Staja Giriş Sınavı (2.Dönem)

1 Temmuz 2017

2 Mayıs 2017

-

2 Mayıs 2017

-

Staja Giriş Sınavı (3.Dönem)

14 Ekim 2017

31 Ağustos 2017

-

31 Ağustos 2017

-

Not : Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Sınav Başvuruları ile İlgili Önemli Bilgiler

Staja Giriş Sınav Başvuruları, ilgili ayın 1. işgünü başlar, sonuna kadar devam eder.

İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin 2017 yılı sınav takvimi ile "ilk başvurular" için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.

KATEGORİLER