BLOG

"Bazı insanlar olmasını ister bazıları olmasını bekler bazıları ise oldurur."

2016-10-19 12:15:48 // ÖZET AKADEMİ

Staja Giriş Sınavı Hakkında Genel Bilgiler

Staja Giriş Sınavı Hakkında Genel Bilgiler

Staja Giriş Sınavı Usul ve Esasları

1) Sınav soruları, sınavı yapan kurum tarafından oluşturulan komisyonca hazırlanır.

2) Sınav organizasyonu tamamen sınav için tayin edilen kurumun sorumluluğundadır.

3) Sınav test yöntemi ile yapılır.

4) Adaylar tarafından sorulara verilen cevaplar optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretlenir. Cevap kağıtları sınavı yapan kurum veya kuruluş tarafından optik okuyucu ile okunur ve bilgisayarla değerlendirilir. Soruların cevaplarını, soru kitapçığına işaretleyen adayların cevapları dikkate alınmaz. Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

5) Sınavda uyulacak esaslar ve sınav kuralları bu Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde sınav için tayin edilen kurum tarafından belirlenir ve sınav öncesinde katılımcılara duyurulur.

6) Staja Giriş Sınavının yapılmasından sonra ortaya çıkması muhtemel soru aksaklıkları için alınacak önlem ve politikalar sınavı yapan kurum tarafından belirlenir ve katılımcılara duyurulur.

7) Sınav sonuçlarının belirlenmesi, sonuçlara itirazların değerlendirilmesi, sınavı yapan kurumun sorumluluğundadır. 2 8) Sınavda, adaylara Genel Kültür ve Yetenek ile Alan Bilgisi Testleri uygulanır. Staja Giriş Sınavı sınav konuları ve yüzdelik dağılımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda belirtilmiştir.


Staja Giriş Sınavı Konuları ve Konulara Göre Soru Sayıları

2016 yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren (bu sınav dahil) ,

1. Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır.

2. Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır.

3. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir.

4. Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerini kapsayacaktır.

5. Sınava katılacak adaylar, sınav başvurularında “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir.

6. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları çerçevesinde yabancı dil konusundan sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre, sınava katılmaya devam edebileceklerdir.

7. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; diledikleri takdirde 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabileceklerdir. Adaylar bu tercihlerini sınav başvurularında belirteceklerdir.

8. Sınavlarda başarılı olamama nedeniyle, 2015 yılının son sınavını takiben yeniden dosya açtıracak olan adaylar “Yabancı Dil” konusunu da kapsayan yeni düzenlemelere göre sınava katılacaklardır.


Kaynak: TESMER

KATEGORİLER