GÖRÜŞLER

"Bazıları hayret eder bazıları gayret eder."